Cart รายการสินค้า (0)

สินค้าหมวดที่ 16

ไม้กวาดหยากไย่


broom
รหัสสินค้า  broom 1601
ชื่อสินค้า ไม้กวาดหยากไย่  (ชันดำ)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดเพดาน
ราคาขายส่ง 28 บาท
รหัสสินค้า  broom 1602
ชื่อสินค้า ไม้กวาดหยากไย่  (บล๊อกพลาสติก)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดเพดาน
ราคาขายส่ง 38 บาท
รหัสสินค้า  broom
ชื่อสินค้า ไม้กวาดหยากไย่  (เส้นพลาสติก)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดเพดาน
ราคาขายส่ง เลิกผลิต
รหัสสินค้า  broom 1603
ชื่อสินค้า ไม้กวาดหยากไย่  (ด้ามปรับ 2 ระดับ)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดเพดาน
ราคาขายส่ง 83 บาท
รหัสสินค้า  broom 1604
ชื่อสินค้า ไม้กวาดหยากไย่   (ด้ามปรับ 3 ระดับ)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดเพดาน
ราคาขายส่ง 103 บาทview