Cart รายการสินค้า (0)

ไม้กวาด

ไม้กวาด

สินค้าหมวดที่ 23 และ 25

แปรง ไม้รีดน้ำ และสินค้าอื่น ๆ

ไม้กวาด

ไม้กวาด

ไม้กวาด

  รหัส

2301  แปรงล้างห้องน้ำ

  ราคาส่ง 184    บาท/โหล 

1 มัด มี 12 ด้าม
  รายละเอียด  แปรงล้างห้องน้ำ  ด้ามจับพลาสติก
ด้ามยาว 40 ซม. ยาวรวม  55 ซม.
ใช้ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ  โถส้วม


  รหัส 2302  แปรงถูพื้นด้ามยาว
  ราคาส่ง 55    บาท/ด้าม
 
1 มัด มี 10 ด้าม
  รายละเอียด   แปรงถูพื้น 
ด้ามยาว  122  ซม. กว้างประมาณ 8 นิ้ว
ใช้ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ พื้นทั่วไป


  รหัส 2501  ไม้รีดน้ำ (18 นิ้ว)
  ราคาส่ง 93    บาท/ด้าม 
  
1 มัด มี 10 ด้าม
  รายละเอียด   ไม้รีดน้ำ  ขนาด  18 นิ้ว
ด้ามหุ้มสี
ด้ามยาว 122  เซ็นติเมตร
ใช้รีดน้ำ บริเวณพื้นที่มีน้ำขังอยู่


  รหัส 2509  ไม้รีดน้ำ (24 นิ้ว)
  ราคาส่ง 113    บาท/ด้าม 
   
1 มัด มี  10 ด้าม
  รายละเอียด  
ไม้รีดน้ำ  ขนาด  24 นิ้ว
ด้ามหุ้มสี
ด้ามยาว 122  เซ็นติเมตร
ใช้รีดน้ำ บริเวณพื้นที่มีน้ำขังอยู่view