Cart รายการสินค้า (0)

สินค้าหมวดที่ 12

ไม้กวาดดอกหญ้า (ด้ามไม้)

broom
รหัสสินค้า  broom 1201
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้  (บาง)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง 25 บาท
รหัสสินค้า  broom 1202
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้  (บาง) เย็บสีส้ม
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง 28 บาท
รหัสสินค้า  broom 1203
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้  (กลาง) เย็บสีเขียว
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง 32 บาท
รหัสสินค้า  broom 1204
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้  (หนา) เย็บ 3 สี
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง 39 บาท

รหัสสินค้า  broom 1205
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้ชันแดง  (เล็ก)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง 29 บาท
รหัสสินค้า  broom 1206
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้ชันแดง  (กลาง)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง 31 บาท
รหัสสินค้า  broom 1207
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้ชันแดง  (ใหญ่)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง เลิกผลิต
รหัสสินค้า  broom 1208
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้ชันดำ  (เล็ก)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง 34 บาท
รหัสสินค้า  broom 1209
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้ชันดำ  (กลาง)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง 39 บาท
รหัสสินค้า  broom 1210
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามไม้ชันดำ  (ใหญ่)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง 46 บาท
รหัสสินค้า  broom
ชื่อสินค้า ไม้กวาดกาบห่อ / ไม้กวาดญี่ปุ่น
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง เลิกผลิต
รหัสสินค้า  broom
ชื่อสินค้า ไม้กวาดดอกหญ้า (กำตอก)
รายละเอียด ใช้กวาดทำความสะอาดพื้น
ราคาขายส่ง เลิกผลิต


view