Cart รายการสินค้า (0)

อุปกรณ์ทำไม้กวาด


broom


ราคาหน้าโกดัง (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


- ครบชุด (บล๊อก  ด้าม  จุก)  ราคา 4.00 บาท/ชุด
- เฉพาะบล๊อก    ราคา 1.30 บาท/ชิ้น


ชุดฝึกวิชา

สินค้าจัดส่งทั่วประเทศ


-  แบบครบชุด 1 กล่อง  มีสินค้า 200 ชุด

   (บล๊อก  ด้าม  จุก)  ด้ามยาว 60 ซม.

ราคา  1,400 บาท/กล่อง

(ราคารวมค่าส่งแบบธรรมดา)ถึงลูกค้า 5-7 วัน ทำการ

   จัดส่งทางไปรษณีย์ / พัสดุภัณฑ์ไทย 

    และเคอรี่   เท่านั้น


เพิ่มเงิน 100 บาท กรณีส่งเคอรี่

เพิ่มเงิน 100 บาท กรณีสั่งด้ามยาว 70 ซม.


-  เฉพาะบล๊อก 1 กล่อง  มีสินค้า 500 ชิ้น

ราคา  1,000 บาท/กล่อง

(ราคารวมค่าส่งแบบธรรมดา)ถึงลูกค้า 5-7 วัน ทำการ

     จัดส่งทางไปรษณีย์พัสดุด่วน EMS  เพิ่มเงิน 200 บาท


ชุดอาชีพ

สินค้าจัดส่งทั่วประเทศ


-  ครบชุด  (บล๊อก  ด้าม  จุก) 

   จำนวน 1,000 ชุด ขึ้นไป   

   ด้ามยาว 60 ซม.

    ด้ามยาว 70 ซม. เพิ่มเงิน 30 สตางค์

ราคา  4 บาท/ชุด

ค่าขนส่งลูกค้าชำระเองปลายทางพร้อมรับสินค้า

ส่งขนส่งเอกชน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย  เท่านั้น

ส่งถึงบ้านลูกค้า  5-7 วัน ทำการ

***กรณีส่งขนส่งของลูกค้า ต้องมีการการสั่งซื้อ

     จำนวน  10,000 ชุด ขึ้นไป

-  เฉพาะบล๊อก 

   จำนวน 5,000 ชิ้น ขึ้นไป   ราคา  1.30 บาท/ชิ้น

ค่าขนส่งลูกค้าชำระเองปลายทางพร้อมรับสินค้า

ส่งขนส่งเอกชน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย  เท่านั้น

ส่งถึงบ้านลูกค้า  5-7 วัน ทำการ

***กรณีส่งขนส่งของลูกค้า ต้องมีการการสั่งซื้อ

     จำนวน  20,000 ชิ้น ขึ้นไป


view